กัมพูชา-แรกทางทะเลแห่งชาติอุทยานบนเกาะร่อง

อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของกัมพูชาถูกสร้างขึ้นบนเกาะรรง พื้นที่คุ้มครองทางทะเล จัดตั้งขึ้นสำหรับเกาะใน 2016

ตามคำชี้ขาดที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะร่องจะครอบคลุมเกาะ 7 ได้แก่ เกาะร่องเกาะรามสามัคคีเกาะกงเกาะเต๊ะเกาะตามีนเกาะมูกัสคราฟท์และเกาะมนาคาสไนด

อ่านเพิ่มเติม: https://www.phnompenhpost.com/national/cambodias-first-marine-national-park-established-koh-rong

ความคิดเห็น

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.